Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te pītate, re’a tinitō, rēmene, riri, roti, tamareini, taofe, tāporo e te taruā (Hiro’a n°170 - Décembre 2021)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te pītate, re’a tinitō, rēmene, riri, roti, tamareini, taofe, tāporo e te taruā (Hiro’a n°170 - Décembre 2021)

Teie te tahi nau rā’au-ō-’āpī-mai e tupu nei i ’Ōpūnohu i Mo’orea...

-->


ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE)
’OHIPA : ’IHI NŪNA’A, ’IHI REO

Pītate, Jasminum grandiflorum, jasmin, jasmine, MOD

E ‘āfa’ihia teie tiare i te ārea matahiti 1850 E tūpa’ipa’i i te rau’ere nō te rapa’au i te māuiui tino, te hōpi’i.


Re’a tinitō, Zingiber officinale, gingembre, ginger, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au. E fa’a’ohipa i roto i te mā’a ei fa’atehutehu.


Rēmene, Citrus hystrix, combava, kaffir lime, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au. E fa’a’ohipa tō na pape hotu nō te fa’anehenehe i te rouru.


Riri, Crinum asiaticum, lys araignée, Spider lily, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au. E fa’a’ohipa tō na pa’a marū e te ‘uo’uo ‘aore ra tō na rau’ere ma- tie ei more nō te ‘ori tahiti.


Roti, Rosa spp, rose, MOD

E ‘āfa’ihia teie tiare iti tarona ei fa’anehe-nehe i te ‘aua tiare e te hei.


Tamareini, Tamarindus indica, tamarin, MOD

I te tihota ana’ihia, e tunu-ato’a-hia ei mo- namona mā tō na huero.


Taofe, Coffea arabica, café, coffee, MOD

E ‘āfa’ihia teie rā’au i te matahiti 1817 e te purutia Marsen. I te mātāmua, e tanuhia i roto i te fa’a. E inu-noa-hia te taofe i te po’ipo’i iho ā rā, e, i te tahi taime, e ‘ape’e i te mā’a i te ahiahi (Barrau, 1959 :149, 151).


Tāporo Tahiti (blanc), Citrus aurantiifolia, Citronnier vert, Key lime, MOD

E ‘āfa’ihia teie tumu rā’au i te hōpe’a XVIIIe Lapérouse, Cook.
Tā pape tāporo te ta’ata tahiti i te i’a pi’ihia i’a ota i Tahiti. E inu ato’a na te ta’ata nō te rapa’au i te ate, ‘u’u, puta to’eto’e, e tu’uhia i ni’a i te ‘iri ia pēpē, ei tavai e te taurumi nō te tūpito.


Taruā, Xanthosoma sagittifolium, Arrowleaf, MOD

E ‘āfa’ihia teie mā’a tanu ‘uo’uo mai te fenua Maritē-rōpū i Tahiti, e i te matahiti 1853 i Niu-Taratoni.
E ‘euhia i roto i te umu ‘aore ra e tunu- pape-hia ‘aore ra e mea oro e ‘euhia i roto i te po’e.


MOD = rā’au-ō-‘āpī-mai

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te pītate, re’a tinitō, rēmene, riri, roti, tamareini, taofe, tāporo e te taruā (Hiro’a n°170 - Décembre 2021) (à télécharger)