Accueil > Français > Sites historiques, archéologiques et légendaires. > Les sites archéologiques de ‘Ōpūnohu à Mo’orea > TE MAU TAHUA ’IHIPAPA NŌ ’ŌPŪNOHU, MO’OREA > TAHUA TE’A

TAHUA TE’A

TAHUA TE’A

JPEG - 161 ko


Te Heiva te’a
E peu fa’ata’ahia teie na te mau tāne hui ari’i, te mau ’aito e te mau ra’atira.
E rave-ato’a-hia na te mau peu varua i taua mau taime no reira e ’ite-ato’a-hia ai te
mau marae i piha’i iho i taua mau tahua.

Vāhi te’a
Te fā ’o teie peu, ’oia ia te te’ara’a i te āteara’a hau atu i te 240 m, na roto atu i te tahi
area fa’ata’ahia e te vata maita’i. E ti’a tūturi te ta’ata te’a i mua i te tahua, i reira ’o ia
e huti ai i te fana, mā te fāriu i tā na te’a i ni’a.

I te hō’ē pae e i te tahi a’e pae o te area, i ni’a roa i te tumu rā’au, te tia’i noa ra te mau taure’are’a no te hi’o māite i te terera’a o te te’a, e fa’aro’ohia rātou i te tūora’a ia ’ite rātou i te te’a na mua i tō rātou mata. Na te mau ha’avā hi’opo’a e fa’aoti i te feiā i
upo’oti’a mai mā te amora’a e te tāhirihirira’a i tā rātou reva.

JPEG - 87.6 ko


Te mauiha’a
- Puipui te’a : te vaira’a te’a ia tei hāmanihia i te rā’au ’ofe e 5 cm te ’ā’ano. Pinepine te puipui i te pēnihia aore ra i te nana’ohia, e fa’a’ohipahia te tahi poiti’a ’apu
’ōpa’a ’ei ’ōpani ’ōrei.
- Te’a : hāmanihia te reira i te ’ofe e 40 e tae atu i te 90 cm. I mua ’ei tara ’oe’oe maita’i e ’aito te rā’au e fa’a’ohipahia.
- Fana : e taraihia te fana i roto i te rā’au, e rā’au māmā roa e te pa’ari. ’are’a ra tō na taura e rō’ā ia.

JPEG - 203.2 ko


Te tahua te’ara’a
Ua patuhia teie tahua ia au i te hoho’a poromaha’ōpare mā te fa’a’ohipa i te ’ōfa’i
papa : e’ita i te patura’a teitei, hō’ē noa metera i te vāhi teitei roa a’e.
Ia hi’ohia i mua i teie tahua, ua ’āpapahia te ’ōfa’i mā te ha’amenemenera’a. Ua
fa’ati’ahia te ’ōfa’i i na poro o te marae. Te vai ra te tahi area fa’ahoho’ahia i te T o te
fa’ata’a maita’i i te vāhi haerera’a i te vāhi te’ara’a. I rōpū, te vai ra te mau ’ōfa’i
tāpa’o no te vāhi te’ara’a.
I roto i te fa’a, e au ra ua fa’atanohia teie mau tahua i te mato o te mou’a.
I ’Ōpūnohu ua tai’ohia e toru tahua te’ara’a, e piti e vai ra i Fare’aito.

JPEG - 195.7 ko